Skip to content

Noggus&Noggus in vogelvlucht

Tientallen jaren van groei en ontwikkeling…

1984

Een groep bevlogen mensen die niet direct aan de slag konden op de arbeidsmarkt, maar wel aan de slag wilden met thema’s die toen al speelden rond duurzaamheid en afvalreductie, richten het Kringloopbedrijf Vechtgoed in Dalfsen aan de Ruitenborghstraat op. Het bedrijf is onderdeel van de Stichting Sociaal Kultureel en Edukatief Werk Vechtstreek.

1987

De Gemeente Ommen geeft een startsubsidie voor de oprichting van een kringloopbedrijf, waardoor in 1988 de tweede winkel van Kringloopbedrijf Vechtgoed kan worden geopend aan de Schurinkstraat, dankzij de inzet van veel vrijwilligers.

1990

De Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterlanden wordt opgericht, een bevlogen club mensen die aan de slag wilden met een betere wereld. Eén van de activiteiten was de oprichting van het Kringloopbedrijf de Groene Cirkel met winkels in Rouveen, Hasselt, Zwartsluis en Vollenhove. Daarnaast ontstonden Wereldwinkels, diverse groene activiteiten en werd een project opgericht voor mensen met een psychische beperking, In Balans.

1995

Het zijn de jaren dat welzijnsinstellingen fuseren. De Stichting Sociaal Cultureel en Edukatief Werk Vechtstreek fuseert met De Sprong in Hardenberg, onder de nieuwe naam Dunamis. De activiteiten van het Kringloopbedrijf Vechtstreek worden ondergebracht in een aparte stichting Kringloop.

2003

Landstede, een onderwijsorganisatie die meer wil zijn dan een scholengemeenschap en zich ook wil richten op maatschappelijk en duurzaam ondernemen, neemt de Stichting Dunamis over, en wordt zo onder meer eigenaar van twee Kringloopbedrijven. Zo ontstaat de Stichting Landstede Kringloop. De winkels krijgen een facelift, en een nieuwe naam: Noggus&Noggus. De naam is bewust gekozen om uit te drukken dat we zowel goederen als mensen weer een nieuwe kans willen geven in moderne frisse winkels, die een aantrekkingskracht hebben voor jong en oud.

2003

Noggus&Noggus opent aan de Singel in Dalfsen.

2006

De vestiging in Ommen wordt ingericht in de nieuwe winkelformule.

2008

Het Kringloopbedrijf de Groene Cirkel wordt overgenomen door Landstede en toegevoegd aan de activiteiten van Landstede Kringloop.

2009

In Balans Hasselt wordt toegevoegd aan Landstede Kringloop. De opbrengsten van met name de activiteiten van Noggus&Noggus Ommen en Dalfsen blijken van levensbelang om alle activiteiten in stand te houden.

2011

De activiteiten van de Groene Cirkel in Vollenhove worden overgenomen door het Kringloopbedrijf Steenwijkerland. Dit sluit beter aan op de fusie tussen de gemeente Steenwijk en de gemeente Brederwiede.

2012

De Wereldwinkels in Zwolle en Hardenberg worden overgenomen door Landstede Kringloop.

2013

Door te hoge kosten dreigt de vestiging in Zwartsluis haar deuren te moeten sluiten. De Gemeente Zwartewaterland biedt uitkomst en biedt een leegstaande locatie aan op de Molenstraat. Zo ontstaat de kleinste vestiging van Noggus&Noggus.

2014

Als laatste wordt de winkel in Hasselt, al 21 jaar gevestigd aan Buiten de Venepoort, omgebouwd naar een Noggus&Noggus-vestiging.

2015

Landstede besluit om alle niet-onderwijsgerelateerde activiteiten te verkopen en gaat op zoek naar een koper voor de activiteiten van Landstede Kringloop.

2016

Er worden overnamepartners gezocht en gevonden voor de activiteiten van de Wereldwinkel Zwolle en In Balans. De andere wereldwinkels hebben in de voorgaande jaren hun deuren al moeten sluiten vanwege fors teruglopende omzetten.

2017

Het bestuur van Stichting Kringloop Zwolle met vestigingen aan de Nieuwe Deventerweg en Veerallee neemt de activiteiten over van Noggus&Noggus. Per 1 april wordt de Stichting Noggus&Noggus opgericht. De Stichting gaat zelfstandig verder onder hetzelfde bestuur. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een integraal beleidsplan om de samenwerking en cohesie tussen beide stichtingen te vergroten.

2018

Noggus&Noggus gaat door, en hoe. Inmiddels bruist het weer als vanouds. We maken werk van al die goederen met ervaring die dankzij Noggus&Noggus weer een nieuw leven krijgen. We gaan onverminderd voort met het verminderen van de afvalberg. En we blijven als altijd oog hebben voor mensen die een nieuwe kans goed kunnen gebruiken.Noggus&Noggus gaat door, en hoe. Inmiddels bruist het weer als vanouds. We maken werk van al die goederen met ervaring die dankzij Noggus&Noggus weer een nieuw leven krijgen. We gaan onverminderd voort met het verminderen van de afvalberg. En we blijven als altijd oog hebben voor mensen die een nieuwe kans goed kunnen gebruiken.