Skip to content

ANBI publicatie

De missie van SKZ en stichting N&N ligt besloten in het werken aan een inclusieve en duurzame samenleving en het leveren van een bijdrage aan de circulaire economie (mens en milieu). SKZ en stichting N&N vormen samen een sociale onderneming. Hierbij werken professionals, vrijwilligers en mensen die op de reguliere arbeidsmarkt minder makkelijk een baan kunnen vinden. Verder willen wij een essentiële bijdrage leveren aan de circulaire economie: het maximaliseren van hergebruik van producten en grondstoffen. De missie van zowel SKZ als van stichting N&N is kort gezegd: 'een zelfstandig sociale onderneming die zorg draagt voor een milieubewust hergebruik van goederen en materialen'. Het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen en grondstoffen. Het bieden van structureel werk, zowel betaald als onbetaald, met speciaal ook aandacht voor mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 

ANBI-instelling onder het RSIN-nummer: 857370078

Contactgegevens
Stichting Noggus&Noggus
Nieuwe Deventerweg 6
8014 AG Zwolle

E-mail: info@noggusennoggus.nl
Website: www.noggusennoggus.nl

Noggus&Noggus heeft vestigingen in Dalfsen, Hasselt, Ommen en Hasselt.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: dhr. R Hoeksel
Penningmeester: Vacant
Secretaris: dhr. A. Terpstra
Lid: mevr. A. Brink

Het bestuur is onbezoldigd.

Beloningsbeleid
De Stichting Noggus&Noggus is aangesloten bij de Branchevereniging van Kringloop bedrijven Nederland (BKN). De leden van de BKN hebben een Handboek Arbeidsvoorwaarden vastgesteld dat geldt als beloningsbeleid voor de medewerkers in dienst. De bestuursleden van de Stichting Noggus&Noggus ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben we recht op vergoeding van kosten die zijn maken in de uitoefening van hun functie. Deze kosten mogen de maximale fiscale vrijwilligersvergoeding per jaar niet overschrijden.

Beleidsplan
Lees hier het beleidsplan 2021-2024.

Publicaties
Lees hier jaarverslag, jaarrekening, ANBI-publicatie en statuten.