Skip to content

ANBI publicatie

Stichting Noggus&Noggus is actief per 01-04-2017 en is een nieuwe stichting, die een groot deel van de activiteiten heeft overgenomen van de Stichting Landstede Kringloop. Het betreft de activiteiten van Noggus&Noggus: een kringloopbedrijf met vier vestigingen in Ommen, Dalfsen, Staphorst en Hasselt.
De Stichting Noggus&Noggus is overgenomen door het bestuur van Stichting Kringloop Zwolle met vestigingen in Zwolle aan de Nieuwe Deventerweg en Veerallee.
Stichting Landstede Kringloop was erkend als ANBI-instelling onder het RSIN-nummer: 805418568.

Fiscale gegevens

RSIN/Fiscaal nummer: 857370078

Contactgegevens

Stichting Noggus&Noggus
Nieuwe Deventerweg 6,
8014 AG Zwolle

E-mail: info@noggusennoggus.nl
Website: www.noggusennoggus.nl
Noggus & Noggus heeft vestigingen in Ommen, Dalfsen, Zwartsluis, Staphorst en Hasselt.

Hoofdkantoor

Noggus&Noggus
Strangeweg 23
7731 GV Ommen
Telefoon 0 529 – 453201
E-mail: info@noggusennoggus.nl
Website: www.noggusennoggus.nl
Noggus & Noggus heeft vestigingen in Ommen, Dalfsen, Staphorst en Hasselt.

Statutaire doelstelling

• We willen een bijdrage leveren aan het beperken van de afvalstroom door (het stimuleren van) hergebruik van goederen en grondstoffen
• Ook willen we structurele arbeidsplaatsen scheppen (betaald en onbetaald), ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• En verder het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn met de nadrukkelijke bepaling dat voorgaande zonder enig winstoogmerk is.

Bestuurssamenstelling per 01-04-2017

Voorzitter: dhr. R Hoeksel
Penningmeester: Vacant
Secretaris: dhr. A. Terpstra
Lid: mevr. A. Brink
Lid: dhr. D. van Laar

Het bestuur is onbezoldigd.
Het bestuur heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Beloningsbeleid

De Stichting Noggus&Noggus is aangesloten bij de Branchevereniging van Kringloop bedrijven Nederland (BKN). De leden van de BKN hebben een Handboek Arbeidsvoorwaarden vastgesteld dat geldt als beloningsbeleid voor de medewerkers in dienst.
De bestuursleden van de Stichting Noggus&Noggus ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben we recht op vergoeding van kosten die zijn maken in de uitoefening van hun functie. Deze kosten mogen de maximale vrijwilligersgoeding van € 1500 per jaar niet overschrijden.
Vrijwilligers van Noggus & Noggus ontvangen eveneens een vrijwilligersvergoeding van € 1,20 per uur met een maximum van € 1500 per jaar.
De verhouding van werknemers en vrijwilligers is:
Betaalde medewerkers: 20 personen/ 15,5 fte
Vrijwilligers: 150 personen/ 27 fte

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting Noggus &Noggus is hieronder gepubliceerd. Het is een gezamenlijk beleidsplan met de Stichting Kringloop Zwolle, en vastgesteld in de gezamenlijke bestuursvergadering van 25 juli 2017.

Lees hier het beleidsplan 2021-2024

Verslaglegging

Lees hier jaarverslag, jaarrekening en toelichting.