DIRECTEUR GEVRAAGD.

Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus zijn kringloopbedrijven die al vele jaren werkzaam zijn met het inzamelen, het zorgvuldig bekijken en sorteren van ingebrachte goederen en het weer in omloop brengen daarvan, als winkelartikel of als grondstof.

Twee stichtingen met in totaal 6 locaties, (Ommen, Dalfsen, Staphorst, Hasselt en twee in Zwolle) onder één bestuur. Het streven is om met beide stichtingen op natuurlijke wijze toe te groeien naar één geheel.

Onze bedrijven zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringlopen Nederland en hebben een ANBI status.

Wegens het vertrek van een directeur en het intern terugtreden van de andere directeur ontstaat er een vacature.

Directeur Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus.

Wij bieden: 
Twee goedlopende, sympathieke kringloopbedrijven.

Een enthousiaste groep medewerkers, vanuit diverse achtergronden met verschillende kwaliteiten, waarvan de helft betaalde medewerkers en de helft vrijwilliger is.

Een fulltime dienstverband van 38 uur per week.

Het ideaalprofiel:

Een betrokken en enthousiaste directeur met hart voor maatschappelijke belangen.
Een directeur die een klimaat schept waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen op alle locaties.
Een directeur met een duidelijke visie, die doelgericht te werk gaat.
Een sterke persoonlijkheid met leiderschapservaring, die knopen door durft te hakken.
Een directeur die daarnaast ook extern gericht is en bestaande netwerken onderhoud.

Informatie
Voor een uitgebreid functieprofiel verwijzen we naar de website: www.kringloopzwolle.nl en www.noggusennoggus.nl

We nodigen U van harte uit om te solliciteren! Uw motivatiebrief en CV kunt U tot

23 september 2018 mailen naar de voorzitter van het bestuur, de heer G. Van Dooremolen, GJM.vandooremolen@gmail.com of schriftelijk naar Bestuur SKZ en N&N, t.a.v. de voorzitter, p/a Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle.

Uitgebreid profiel:

Functieprofiel Directeur Stichting Kringloop Zwolle en Noggus & Noggus

PLAATS VAN DE FUNCTIE IN DE ORGANISATIE:

De  Directeur legt in hiërarchische en functionele zin verantwoording  af  aan het bestuur van beide Stichtingen. Op termijn ligt omvorming naar een Raad van Toezicht model in de lijn der verwachtingen.

DOEL VAN DE FUNCTIE:

De Directeur heeft de dagelijkse leiding van de Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus. Hij/zij draagt zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Managers, Bedrijfsleiders en Stafdiensten en is het boegbeeld voor de beide Stichtingen en voor alle relevante stakeholders.

HOOFBESTANDDELEN VAN DE FUNCTIE:

 • Leiding geven
 • Ontwikkelt het organisatiebeleid (richtinggevend) en draagt zorg voor de uitvoering ervan
 • Bewaakt en draagt zorg voor de uitvoering van het organisatie- en personeelsbeleid
 • Bewaakt en draagt zorg voor het financiële beleid
 • Vertegenwoordiging van beide Stichtingen naar buiten

UITWERKING VAN DE HOOFDBESTANDDELEN:

Leiding geven

 • De Directeurgeeft leiding aan de Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus. De aansturing van de medewerkers is gedelegeerd aan de Managers en de Bedrijfsleiders.

Ontwikkelt het organisatiebeleid en draagt zorg voor de uitvoering ervan

 • Ontwikkelen strategisch beleid
 • Onderzoeken van de mogelijkheid om beide stichtingen om te vormen naar een nieuwe vorm in de toekomst
 • Omzetten van strategisch beleid in uitvoerend beleid en eindverantwoordelijk voor het realiseren van het strategische beleid
 • Aansturen en bewaken van de werkprocessen
 • Voorzitten van het Management Team en het Bedrijfsleidersoverleg
 • Inventariseert en onderzoekt ontwikkelingen en innovatieve ideeën die van belang kunnen zijn voor Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus, zoals het komen tot een circulaire economie.
 • Controleren en rapporteren aan het bestuur ten aanzien van de voortgang van het beleid.

Bewaakt en draagt zorg voor de uitvoering van het organisatie- en personeelsbeleid

 • Geeft leiding aan de Stafdiensten
 • Het (doen) uitvoeren van de (financiële) administratie

Bewaakt en draagt zorg voor het financiële beleid 

 • Draagt zorg voor de tijdige opstelling van de begroting, de financiële jaarrekening en tussentijdse financiële rapportages
 • Draagt zorg voor het komen tot een evenwichtige kostenstructuur tussen lasten en baten

Vertegenwoordiging van Stichting Kringloop en Stichting Noggus & Noggus naar buiten

 • Heeft contacten met de gemeente en onderhoud bestaande netwerken
 • Woont op basis van agenda gemeenteraads- en commissievergaderingen bij
 • Voert overleg met andere (lokale)organisaties, verenigingen en instellingen

VERANTWOORDELIJKHEDEN:

De directeur dient geheel zelfstandig te kunnen werken en is verantwoordelijk voor alle werkprocessen binnen de Stichting Kringloop en Stichting Noggus & Noggus. Bovenal is de directeur verantwoordelijk voor het realiseren van de vastgestelde strategische doelstellingen.

LEIDING GEVEN:

De Directeur is leidinggevende voor alle medewerkers en vervangt de Managers en Bedrijfsleiders bij langdurige afwezigheid bij beide stichtingen.

FUNCTIE-EISEN/COMPETENTIES

 • Inspirerende, motiverende en leidinggevende kwaliteiten
 • Empathisch vermogen passend bij een organisatie met een sociale doelstelling, visie- en waarde gedreven
 • Besluitvaardigheid bij het nemen van beslissingen
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Verschillende werkprocessen vorm kunnen geven
 • Voortgangsbewaking (PDCA)
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Dienstverlenende instelling
 • Accuraat kunnen werken
 • Stressbestendig

OPLEIDING EN/OF WERK-EN DENKNIVEAU:

 • Minimaal HBO niveau
 • Ervaring in de retail / kringloop / circulaire economie is zeker een pre.

SALARIERING:

 • Afhankelijk van ervaring op jaarbasis maximaal € 65.000,- inclusief vakantietoeslag.