ANBI publicatie

Stichting Noggus&Noggus is actief per 01-04-2017 en is een nieuwe stichting, die een groot deel  van de activiteiten heeft  overgenomen van de Stichting Landstede Kringloop. Het betreft de activiteiten van Noggus&Noggus:  een kringloopbedrijf met vijf vestigingen in Ommen, Dalfsen, Staphorst, Hasselt en Zwartsluis.
De Stichting Noggus&Noggus is overgenomen door het bestuur van Stichting Kringloop Zwolle met vestigingen in Zwolle aan de Nieuwe Deventerweg en Veerallee.
Stichting Landstede Kringloop was erkend als ANBI-instelling onder het RSIN-nummer: 805418568.

Fiscale gegevens
RSIN/Fiscaal nummer: 857370078

Contactgegevens
Adres  Bestuur:
Stichting Noggus en Noggus
Nieuwe Deventerweg 6,
8014 AG  Zwolle

Hoofdkantoor
Noggus&Noggus
Strangeweg 23
7731 GV  Ommen
Telefoon 0 529 – 453201
E-mail: info@noggusennoggus.nl
Website: www.noggusennoggus.nl
Noggus & Noggus heeft vestigingen in Ommen, Dalfsen, Zwartsluis, Staphorst en Hasselt.

Statutaire doelstelling
• We willen een bijdrage leveren aan het beperken van de afvalstroom door (het stimuleren van) hergebruik van goederen en grondstoffen
• Ook willen we structurele arbeidsplaatsen scheppen (betaald en onbetaald), ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• En verder het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn met de nadrukkelijke bepaling dat voorgaande zonder enig winstoogmerk is.

Bestuurssamenstelling per 01 -04-2017
Dhr. G.J.M. van Dooremolen, voorzitter
Dhr. A.H. Terpstra, Secretaris
Dhr. D.A. van Achthoven, penningmeester
Dhr. R.F. van Pieterson, bestuurslid
Mw. H.E. Korthals Altes, bestuurslid

Het bestuur heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Beloningsbeleid
De Stichting Noggus&Noggus is aangesloten bij de Branchevereniging van Kringloop bedrijven Nederland (BKN). De leden van de BKN hebben een Handboek Arbeidsvoorwaarden vastgesteld dat geldt als beloningsbeleid voor de medewerkers in dienst.
De bestuursleden van de Stichting Noggus&Noggus  ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben we recht op vergoeding van kosten die zijn maken in de uitoefening van hun functie. Deze kosten mogen de maximale vrijwilligersgoeding van € 1500 per jaar niet overschrijden.
Vrijwilligers van Noggus & Noggus ontvangen eveneens een vrijwilligersvergoeding van € 1,20 per uur met een maximum van € 1500 per jaar.
De verhouding van werknemers en vrijwilligers is:
Betaalde medewerkers:  20 personen/ 15,5 fte
Vrijwilligers:   150 personen/ 27 fte

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Stichting Noggus &Noggus is hieronder gepubliceerd.  Het is een gezamenlijk beleidsplan met de Stichting Kringloop Zwolle, en vastgesteld in de gezamenlijke bestuursvergadering van 25 juli 2017.
Lees hier het beleidsplan >

Verslag uitgeoefende activiteiten


Financiële verantwoording
Financiële verslaglegging wordt jaarlijks opgesteld door Flynth Groep.
De volgende documenten zijn beschikbaar: