Duurzaam

Iets waar wij als team heel erg trots op zijn

We zijn er voor milieu, mens en circulaire economie

Door producten een tweede leven te geven, helpen we de hoeveelheid afval in ons werkgebied te beperken. Ook zorgen we daardoor voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast creëren we onbetaalde werkgelegenheid naast onze beroepskrachten. Door de inzameling van goederen en materialen en een goede scheiding van waardevolle restmaterialen (zoals papier en metalen) dragen we bij aan optimaal hergebruik. Noggus&Noggus is dus een duurzame onderneming, zowel in milieutechnisch als sociaal opzicht.

Werkgever met een sociale functie

We zijn een professionele onderneming met eigen werknemers, tal van vrijwilligers en studenten. Voor sommigen is het werken bij ons een opstap naar ander werk, studenten vinden bij ons een leerzame stageplaats of leer-/werkplek. Bij ons zijn maatschappelijke stages mogelijk en we werken regelmatig mee aan schoolprojecten. Ook helpen we graag mee aan lokale initiatieven voor maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld projecten van Vluchtelingenwerk, Stichting Philadelhia, of de lokale theatergroep voor rekwisieten.

1,78 miljoen kilo goederen ingezameld

Noggus&Noggus zamelt herbruikbaar grof huishoudelijk afval in. Dat doen we in opdracht van NV ROVA, waarvan de gemeentes aandeelhouder zijn. In 2017 haalden we maar liefst 1,78 miljoen kilo aan goederen op. Daarvan hebben we slechts 4,12% weg hoeven te gooien. De rest is verkocht of gescheiden en afgevoerd voor hergebruik. Om een indruk te geven van wat we inzamelen (cijfers van 2017).

%

hergebruikt

  • Rendement 2017 95,88% 95,88%
  • Rendement 2016 96,78% 96,78%
  • Rendement 2015 96,85% 96,85%

Verzameld in 2017

kilo aan papier

kilo aan metalen

kilo aan elektr(on)ische apparatuur

kilo aan textiel

Minder CO2 uitstoot

Resultaat uit 2015

Noggus&Noggus heeft ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot in 2015 is gereduceerd met 874 ton.

Resultaat uit 2014

Noggus&Noggus heeft ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot in 2014 is gereduceerd met 946 ton.

Resultaat uit 2013

Noggus&Noggus heeft ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot in 2013 is gereduceerd met 981 ton.