Skip to content

Duurzaam

We zijn er voor milieu, mens en circulaire economie

Door producten een tweede leven te geven, helpen we de hoeveelheid afval in ons werkgebied te beperken. Ook zorgen we daardoor voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast creëren we onbetaalde werkgelegenheid naast onze beroepskrachten. Door de inzameling van goederen en materialen en een goede scheiding van waardevolle restmaterialen (zoals papier en metalen) dragen we bij aan optimaal hergebruik. Noggus&Noggus is dus een duurzame onderneming, zowel in milieutechnisch als sociaal opzicht.

Werkgever met een sociale functie

We zijn een professionele onderneming met eigen werknemers, tal van vrijwilligers en studenten. Voor sommigen is het werken bij ons een opstap naar ander werk, studenten vinden bij ons een leerzame stageplaats of leer-/werkplek. Bij ons zijn maatschappelijke stages mogelijk en we werken regelmatig mee aan schoolprojecten. Ook helpen we graag mee aan lokale initiatieven voor maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld projecten van Vluchtelingenwerk, Stichting Philadelhia, of de lokale theatergroep voor rekwisieten.

1,78 miljoen kilo goederen ingezameld

Noggus&Noggus zamelt herbruikbaar grof huishoudelijk afval in. Dat doen we in opdracht van NV ROVA, waarvan de gemeentes aandeelhouder zijn. In 2017 haalden we maar liefst 1,78 miljoen kilo aan goederen op. Daarvan hebben we slechts 4,12% weg hoeven te gooien. De rest is verkocht of gescheiden en afgevoerd voor hergebruik. Om een indruk te geven van wat we inzamelen (cijfers van 2017).
95% Hergebruikt

Rendement 2017: 95,88%
Rendement 2016: 96,78%
Rendement 2015: 96,85%

Kilo verzameld in 2017

1009.630 kilo aan papier
153.597 kilo aan metalen
157.420 kilo aan elektr(on)ische apparatuur
194.787 kilo aan textiel

Minder CO2 uitstoot

2015: Noggus&Noggus heeft ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot is gereduceerd met 874 ton.
2014: Noggus&Noggus heeft ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot is gereduceerd met 946 ton.
2013: Noggus&Noggus heeft ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot is gereduceerd met 981 ton.