Print dit artikel

Duurzaam

We zijn er voor milieu, mens en economie
Door producten een tweede leven te geven, helpen we de hoeveelheid afval in ons werkgebied te beperken. Ook zorgen we daardoor voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast creëren we onbetaalde werkgelegenheid naast onze beroepskrachten. Door de inzameling van goederen en materialen en een goede scheiding van waardevolle restmaterialen (zoals papier en metalen) dragen we bij aan optimaal hergebruik. Noggus&Noggus is dus een duurzame onderneming, zowel in milieutechnisch als sociaal opzicht.

Werkgever met een sociale functie
We zijn een professionele onderneming met eigen werknemers, tal van vrijwilligers en studenten. Voor sommigen is het werken bij ons een opstap naar ander werk, studenten vinden bij ons een leerzame stageplaats of leer-/werkplek. Bij ons zijn maatschappelijke stages mogelijk en we werken regelmatig mee aan schoolprojecten.

1,9 miljoen kilo goederen ingezameld
Noggus&Noggus zamelt herbruikbaar grof huishoudelijk afval in. Dat doen we in opdracht van NV ROVA, waarvan de gemeentes aandeelhouder zijn. In 2013 haalden we maar liefst 1,9 miljoen kilo aan goederen op. Daarvan hebben we slechts 5,5% weg hoeven te gooien. De rest is verkocht of gescheiden en afgevoerd voor hergebruik. Om een indruk te geven van wat we inzamelen (cijfers van 2013):

Verzameld in 2013 

Papier

 891.220 kg

Goedzooi-winkelverkoop

556.248 kg

Elektr(on)ische apparatuur 

 173.180 kg

Textiel 

40.682 kg
IJzer  111.707 kg
Glas  12.090 kg

Metalen

 9.481 kg

Minder CO2
Noggus&Noggus heeft ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot in 2013 is gereduceerd met 981 ton.

Aanmelden voor VIPmailing
Spullen over?
Aanbiedingen
Vrijwilliger worden?
Bezorgservice
Kringloopwinkel